Keuring Motor in Vlaanderen vanaf 2023

keuring motor in VlaanderenEr is in België heel wat te doen geweest over de motor keuring. Er is lange tijd sprake geweest van de invoering van een keuring motor. De overheid had wel de juiste voorwaarden nog niet bepaald. Zou het gaan om een jaarlijkse of tweejaarlijkse controle? Wat zou er nacheckt worden? Komen er nieuwe centra die de nieuwe keuringen van motoren gaan uitvoeren? Zullen we misschien terecht kunnen bij motordealers of herstellers? Kortom, heel wat vragen en weinig antwoorden.

Op forums en op het internet kwam er snel heel wat protest tegen een keuring motor. Motorfietsen zijn gemiddeld in een betere staat dan auto’s. Bovendien zijn ongevallen met motoren zelden te wijten aan technische problemen.  Eigenaars van motoren vreesden dat hun machine op de keuring niet met het nodige respect behandeld zou worden. Hoe grondig zou de schouwing gaan nakijken?

Een eerste zucht van opluchting kwam er toen alvast bleek dat een keuring motor geen periodieke controle zou zijn. Wie van plan is om zijn moto tweedehands te verkopen moet ermee naar de technische inspectie. Ook na een ongeval moet je het voertuig in kwestie laten nakijken door de diensten van de keuring.

In de loop van 2022 kwam er ook duidelijkheid over wie de keuring van motorfietsen zou organiseren. Het zijn de diensten en centra die in België verantwoordelijk zijn voor de verplichte autokeuring die ook de motorkeuringen onder hun hoede gaan nemen. Ze leidden daarvoor personeel op en voorzien de nodige infrastructuur om de vereiste testen uit te voeren.

Keuring motor in de praktijk

info keuring moto in de praktijkGelukkig moeten we niet jaarlijks naar de keuring met een moto. Er zijn volgens de officiële statistieken rond de 530.000 motorrijwielen in België. De diensten van de schouwing verwachten dat eigenaars op jaarbasis ongeveer 30.000 motorfietsen zullen voorrijden in de diverse keuringscentra. Omdat dit aantal toch vrij beperkt is in vergelijking met de autokeuring organiseert niet elk station een keuring motor.

Waar kan je terecht voor een keuring motor? Dat kan je terugvinden op onze website via de pagina keuring motorfietsen per provincie.

De prijs voor de motorkeuring is voor 2023 vastgelegd op 48,10 Euro. Net zoals de andere tarieven van de autokeuring zal dit bedrag jaarlijks worden aangepast aan de inflatie.