Motorkeuring in België vanaf 2022?

Motorkeuring.com is een onafhankelijke Belgische website waarop we de ontwikkelingen in verband met de motorkeuring op de voet volgen. Van zodra er meer gedetailleerde informatie beschikbaar is posten we dit op onze website.

Update: de verplichte keuring voor motoren bij verkoop en na ongeval in België is uitgesteld tot begin 2023


Motorkeuring

Waarom wordt de motorkeuring ingevoerd?

De kogel is al een tijdje door de spreekwoordelijke kerk. Vanaf 2022 moeten motoren in België naar de motorkeuring. Een verplichting van Europa. Het had nochtans zo’n vaart niet moeten lopen. België had tot 2017 de tijd om een reeks maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid van motorrijders zou verbeteren. Hoe dit concreet ingevuld moest worden, dat werd aan elke Europese lidstaten zelf overgelaten. Ons land kon dit dus invullen op eigen wijze.

België heeft, net zoals Frankrijk, geen specifieke maatregelen genomen. Het gevolg? Europa heeft België nu verplicht om een keuring voor motoren te organiseren. Dit weten we op vandaag. In 2022 roept deze verplichte motorkeuring meer vragen op dan er op antwoorden zijn.


Vragen ivm. de motorkeuring

Een aantal vragen die leven bij motorrijders:

Gaat het het om een jaarlijkse of tweejaarlijkse keuring?

De Vlaamse overheid heeft in de loop van de maand oktober 2021 een persbericht verspreid. Hierin staan al iets meer details over de wijze waarop de motorkeuring in België zal worden georganiseerd. Het staat nu vast dat het niet gaat om een periodieke keuring zoals bij personenwagens.

Een keuring van een motor is enkel nodig bij verkoop of na een ongeval.

Wie organiseert de motorkeuring?

  • We weten dat de keuring van motoren zal uitgevoerd worden door dezelfde firma’s die momenteel ook de autokeuring uitvoeren. Het is nog niet helemaal duidelijk om de keuring van motoren in alle stations zal doorgaan of dat dit beperkt zou zijn tot een aantal keuringscentra per provincie. Dit zou dan kunnen doorgaan in dezelfde gebouwen via een extra controlelijn. Het is ook mogelijk dat er extra centra komen.
  • Een andere optie had kunnen zijn om de motorkeuring te organiseren via garages die motoren onderhouden. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Nederlands systeem waar personenwagens worden gecontroleerd via garagisten. Deze garagisten moeten daarvoor dan wel een gediplomeerde keuringsmeester in dienst hebben. Deze werkwijze zal het dus alvast niet worden.

Wat zal er worden gecontroleerd?

  • Ook dit is nog niet duidelijk. Gaat het om een vergelijkbare keuring als bij auto’s waar remmen, emissie, verlichting worden getest?

Zijn de diensten van de autokeuring er klaar voor?

  • Veel zal afhangen van wat er specifiek gecontroleerd moet worden en op welk wijze dat dan zal gebeuren. Op dit moment worden personeelsleden opgeleid om deze nieuwe keuring in goede banen te leiden.  Door de coronamaatregelen is de verplichte motorkeuring doorgeschoven naar 2023. Dit heeft de keuringen meer tijd om zich perfect voor te bereiden om deze dienst aan te bieden.

Zal de motorkeuring bijdragen tot de verkeersveiligheid?

  • We hoeven je niet uit te leggen dat de meeste motorrijders hun machine tot in de puntjes verzorgen. In het dagelijks verkeer is de gemiddelde motor wellicht in veel betere staat dan de gemiddelde auto. Ook nu zijn de meeste motoren dus in prima staat. Een extra jaarlijkse controle door de motorkeuring zal daar weinig aan toevoegen.
  • Bij ongevallen waar motoren bij betrokken zijn is het bovendien uitzonderlijk dat een technisch probleem aan de grondslag ligt.

Vanaf wanneer wordt de technische controle voor motoren verplicht?

  • In principe moest dit van start gaan vanaf 1 januari 2022. Door de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is de lancering uitgesteld tot bijvoorbeeld half 2022 of begin 2023.

Is de motorkeuring in heel België gelijk?

Een goede vraag : Europa heeft België verplicht om een motorkeuring in te voeren. Wel zijn het echter de verschillende gewesten die elk afzonderlijk beslissen hoe zij binnen hun grondgebied deze autokeuring organiseren. Dat betekent dus dat de voorwaarden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillend kunnen zijn. Dit zou kunnen leiden tot een zogenaamd keuringstoerisme. Je kan als motorrijder je motor laat keuren in die regio waar de voorwaarden het minst streng zijn. Je zou als Vlaming bijvoorbeeld in Wallonië naar de keuring kunnen gaan met je motor. Je krijgt een goedkeuring op basis van minder strenge voorwaarden. Je bent meteen in orde met je keuring zonder dat je motor aan een Vlaams keuringscentrum moet passeren.

De Vlaamse overheid ijvert er alvast voor om er voor te zorgen dat de manier en voorwaarden van keuring in de drie gewesten gelijk zijn. Voor Vlaanderen zullen de keuringscentra dezelfde normen hanteren. Of de keuring nu gebeurt in West– of Oost-Vlaanderen, in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant. Alle bedrijven die de technische controle inrichten hanteren dezelfde werkwijze.