Motorkeuring in België vanaf 2023

Motorkeuring.com is een onafhankelijke Belgische website waarop we meer info geven over de motorkeuring in België. Vanaf januari 2023 wordt deze vorm van keuring ingevoerd in België.

motorkeuring in België vanaf 2023

Welke motorfietsen moeten vanaf 2023 naar de keuring?

Moto met verbrandingsmotor van meer dan 125 cc:
Je bent verplicht om naar de keuring te gaan met motorfietsen , driewielers en vierwielers die voorzien zijn van een verbrandingsmotor van meer dan 125 cc.

Moto met elektrische motor of hybride motorfietsen:
Is je motorfiets elektrisch of hybride? Dan moet je naar de technische controle als je een maximumsnelheid van meer dan 45km/uur kan halen en het maximale vermogen van de motor meer dan 11 Kw is.

Hoeveel kost de keuring van een motorfiets?

De prijs voor de keuring van een moto is vastgelegd op 48,10 Euro. Deze prijs is in alle stations van de keuring gelijk.

Wanneer moet je met een moto naar de keuring?

Je moet met een moto naar de keuring na een ongeval en wanneer je de moto tweedehands wil verkopen. Je hoeft dus niet jaarlijks naar op controle zoals bij een personenwagen of camper.

Wat wordt er nagekeken tijdens de technische controle van een motor?

De inspecteur zal volgende onderdelen van de motorfiets bekijken: remuitrusting, stuurinrichting, lichten en reflectoren, ophanging en chassis. Daarnaast doet de keuring een meting van de emissie en wordt de moto onderworpen aan een auditieve beoordeling.

Is de keuring van een motor op afspraak?

Voor de keuring van motorfietsen moet je altijd een afspraak maken.

Waar kan je een moto laten keuren?

Je kan op heel wat plaatsen in België terecht om je motorfiets te laten keuren. De adressen zijn mooi verspreid over her grondgebied. Op die manier is er altijd een keuringsdienst in je ruime regio. Voor een overzicht van de verschillende vestigingen kan je terecht op onze overzichtspagina’s

motorfietskeuring na ongeval en bij tweedehandsverkoop Motorkeuring

Waarom wordt de motorkeuring ingevoerd?

De kogel is al een tijdje door de spreekwoordelijke kerk. Vanaf 2023 moeten motoren in België naar de motorkeuring. Een verplichting van Europa. Het had nochtans zo’n vaart niet moeten lopen. België had tot 2017 de tijd om een reeks maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid van motorrijders zou verbeteren. Hoe dit concreet ingevuld moest worden, dat werd aan elke Europese lidstaten zelf overgelaten. Ons land kon dit dus invullen op eigen wijze.

België heeft, net zoals Frankrijk, geen specifieke maatregelen genomen. Het gevolg? Europa heeft België nu verplicht om een keuring voor motoren te organiseren. Aanvankelijk ging dit van start gaan beging 2022. Dit werd uitgesteld tot begin 2023.


Gaat het het om een jaarlijkse of tweejaarlijkse keuring?

Na een aantal jaren ben je verplicht om met een personenwagen jaarlijks of tweejaarlijks naar de keuring te gaan. Motorrijders vreesden dat dit ook zo ging zijn voor motoren. Gelukkig is dit niet het geval. Een keuring van een motor is enkel nodig bij verkoop of na een ongeval.

Wie organiseert de motorkeuring?

  • De keuring van motoren gebeurt door dezelfde firma’s die momenteel ook de autokeuring uitvoeren. Voor de keuring van motoren kan je niet in elke autokeuring terecht. Er zijn een aantal keuringscentra per provincie. Begin 2023 zijn dat er in totaal vijftien. Daar komen er tegen maart 2023 nog een twaaftal bij.
  • Een andere optie had kunnen zijn om de motorkeuring te organiseren via garages die motoren onderhouden. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Nederlands systeem waar personenwagens worden gecontroleerd via garagisten. Deze garagisten moeten daarvoor dan wel een gediplomeerde keuringsmeester in dienst hebben. Deze werkwijze zal het dus alvast niet worden.

Wat wordt er gecontroleerd?

  • Volgende onderdelen worden gecontroleerd: remuitrusting, stuurinrichting, lichten en reflectoren, ophanging en chassis. Daarnaast doet de keuring een meting van de emissie en wordt de moto onderworpen aan een auditieve beoordeling.

Zijn de diensten van de autokeuring er klaar voor?

  • Vanaf januari 2023 zijn er vijftien centra in Vlaanderen waar je alvast terecht kan voor de keuring van je motorfiets. Tegen begin maart 2023 komen er daar nog een twaalftal plaatsen bij.

Zal de motorkeuring bijdragen tot de verkeersveiligheid?

  • We hoeven je niet uit te leggen dat de meeste motorrijders hun machine tot in de puntjes verzorgen. In het dagelijks verkeer is de gemiddelde motor wellicht in veel betere staat dan de gemiddelde auto. Ook nu zijn de meeste motoren dus in prima staat.
  • Bij ongevallen waar motoren bij betrokken zijn is het bovendien uitzonderlijk dat een technisch probleem aan de grondslag ligt.

Vanaf wanneer wordt de technische controle voor motoren verplicht?

  • In principe moest dit van start gaan vanaf 1 januari 2022. Door de coronamaatregelen in 2020 en 2021 is de lancering uitgesteld tot begin 2023.

Is de motorkeuring in heel België gelijk?

Een goede vraag : Europa heeft België verplicht om een motorkeuring in te voeren. Wel zijn het echter de verschillende gewesten die elk afzonderlijk beslissen hoe zij binnen hun grondgebied deze autokeuring organiseren. Dat betekent dus dat de voorwaarden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillend kunnen zijn. Dit zou kunnen leiden tot een zogenaamd keuringstoerisme. Je kan als motorrijder je motor laat keuren in die regio waar de voorwaarden het minst streng zijn. Je zou als Vlaming bijvoorbeeld in Wallonië naar de keuring kunnen gaan met je motor. Je krijgt een goedkeuring op basis van minder strenge voorwaarden. Je bent meteen in orde met je keuring zonder dat je motor aan een Vlaams keuringscentrum moet passeren.

De Vlaamse overheid ijvert er alvast voor om er voor te zorgen dat de manier en voorwaarden van keuring in de drie gewesten gelijk zijn. Voor Vlaanderen zullen de keuringscentra dezelfde normen hanteren. Of de keuring nu gebeurt in West– of Oost-Vlaanderen, in Antwerpen, Limburg of Vlaams-Brabant. Alle bedrijven die de technische controle inrichten hanteren dezelfde werkwijze.